1915
2023
Na dworcu kolejowym

Suwalski dworzec kolejowy – widok od strony południowej. W latach 1896-1897 powstała linia kolejowa Olita-Suwałki-Augustów-Grodno. Jej otwarcie nastąpiło 13.05.1899 roku. W tym też czasie najprawdopodobniej wybudowano dworzec kolejowy. Cały kompleks dworcowy znajduje się w północno-wschodniej części miasta przy obecnej ulicy Kolejowej. Główny budynek przetrwał w praktycznie niezmienionej formie do naszych czasów. Fot. Suwałki, okres I wojny światowej, żołnierze niemieccy na dworcu kolejowym, 1914–1915. Zbiory Fotopolska.eu oraz Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy