Kolonia Wągródka, Cieśle na starym zdjęciu lotniczym

Stare zdjęcie pochodzi z 20 lutego 1945. Widoczna Kolonia Wągródka, Kolonia Cieśle. Łąki Maczkowskie z centralnej części zdjęcia były znacznie mniej zalesione niż obecnie. Swoistą granicę między lasem a łąkami wyznaczał (już wyschnięty) strumień. Skąd może pochodzić nazwa Wągródki? Być może od Wągrody, według słownika: "obszar zagrodzony, np. ogród, łąka, pastwisko, wspólny plac wiejski, też droga". Według Jan Przemsza-Zieliński Sosnowiec Znany I... Nieznany: Węgroda - oaza leśna w lasach, między kolonią Cieśle a Starymi Maczkami, na wschodnich krańcach Sosnowca. Stanowiła przed I wojną miejsce spotkań konspiracyjnych wojskowych organizacji niepodległościowych (takich jak Strzelca); także punkt przerzutu broni i literatury z Krakowa dla zagłębiowskiej organizacji PPS. Po I wojnie miejsce wycieczek skautów i sokołów. Obecnie nazwa ta zachowana jest tylko w nazwie ulicy: Kolonia Wągródka.

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy