Kopalnia Joanna, Telmut w Cieślach

Plan kopalni węgla kamiennego Telmut w Cieślach wykonany w październiku 1922 roku. Okolice obecnej ulicy Kolonia Wągródka i Kapturka w dzielnicy Maczki/Cieśle. Eksploatowana w latach 1920 — 1924 (do końca 1921 r. pod nazwą Joanna). Należała początkowo do S. Karcha i spółki, a od 1922 r. do spółki Telmut, której udziałowcami byli m.in. Gerhard Stanisław Malinowski, inż. Bolesław Krupiński, inż. Marian Skup, Henryk Wojewódzki, Zyg- munt Jerzy Strokowski, Marian Kalinowski, Jan Kowerski. Produkcja w 1922 r. (maksymalna) 9799 t. (Jerzy Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich)

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy