2017
2022
Stara łaźnia – obecnie Galeria Sztuki Stara Łaźnia przy ulicy A. Wajdy 3

Budynek starej łaźni po remoncie został zaadaptowany na potrzeby galerii sztuki. W monografii „Suwałki : miasto nad Czarną Hańczą” można przeczytać, iż: „Łaźnia miejska mieściła się w wydzierżawionym od prywatnych właścicieli starym budynku Antoniego Tylendy przy ulicy Kościuszki 33. Na początku 1945 roku przeprowadzony został remont i zarząd miasta 17 kwietnia 1945 roku postanowił ją w najbliższym czasie uruchomić. Ustalił też, że będzie czynna pięć dni w tygodniu: we wtorki i środy dla dzieci, czwartki dla kobiet, piątki i soboty dla mężczyzn, a opłaty wyniosą po pięć złotych za dorosłego i dwa za dziecko oraz piętnaście za korzystanie z wanny. W ciągu godziny z kąpieli mogły skorzystać 42 osoby”. Fotografie ze zbiorów Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy