Most Maczki/Jaworzno i jaz na Białej Przemszy

Jaz żelbetonowy spiętrzający wodę na Białej Przemszy. Widok w czasie prac wykończeniowych w listopadzie 1931. W tle most oddany do użytku w 1984 roku. Do I wojny światowej był to most graniczny, zaraz za ostatnią stacją Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na terenie Królestwa Kongresowego w miejscwosości Granica (obecnie dzielnica Maczki). Źródło NAC, sygn. 1-G-6603a-1 Zdjęcie współczesne: Michał Wójcicki, https://bikeowafamilia.pl/index.php/inne-hobby/

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy