1928
2023
Ulica Wigierska nr 32 (budynek przedwojennego sierocińca)

Budynek przedwojennego sierocińca przy ulicy Wigierskiej. Wzniesiony w latach 90. XIX wieku jako rezydencja suwalskiego gubernatora. W 1908 roku przekazany na cele społeczne. W okresie powojennym działał tu dom dziecka (Pogotowie Opiekuńcze). W tej chwili jest to siedziba Zarządu Budynków Mieszkalnych. Fot. Archiwum Akt Nowych (l. 1928-1929) i Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (2023 r.).

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy