RZEPLIN - Józef PIECZONKA

Józef Pieczonka - Polski Ułan, urodził się 06 marca 1897 roku w Czajowicach pow. Olkusz. Dnia 15 września 1914 roku wstąpił do Legionów, przydzielony do II Brygady Legionów Polskich. Dnia 18 marca 1916 roku z Domu Transportowego w Pradze odesłany został do Domu Uzdrowieńców w Kamieńcu. Dnia 22 marca 1916 roku z Kamieńca przydzielony został do kadry kawalerii. Następnie służył w 2 pułku ułanów 5 szwadronu. Wykazany w Stacji Zbornej w Przemyślu. Służył do rozwiązania Polskiego Korpusu Posiłkowego w dniu 16 lutego 1916 roku. Odznaczony brązowym medalem waleczności oraz krzyżem niepodległości. Mieszkał i zmarł we wsi Rzeplin k. Skały.

Komentarze dodaj komentarz
Brak komentarzy